fbpx

Taloustutkimus Oy tutki kuluttajien tuntemuksia maskin käytöstä kaupassa

Taloustutkimus Oy tutki Lumi Dental Oy:n toimeksiannosta kuluttajien kasvomaskien käyttöä. Tutkimus toteutettiin Varkauden Prismassa järjestetyn suu-nenäsuojainten jakokampanjan yhteydessä 2.10. Yritys oli opastamassa oikeaoppista kasvomaskien käyttöä ja jakoi kaikille Prisman asiakkaille ilmaiset kasvomaskit.

Kyselyssä selvitettiin häpeän kokemusta ja turvallisuuden tunnetta käyttötilanteessa, jossa muillakin kaupassakävijöillä on kasvomaski. Lisäksi kyselyssä selvitettiin, lisäisikö yhteinen maskinkäyttö halukkuutta asioida kaupassa useammin. 61% varkautelaisista kaupassakävijöistä häpeäisi maskin käyttöä vähemmän, jos muillakin olisi kasvomaski. 19% Varkauden Prisman asiakkaista asioisi kaupoilla useammin, jos kaikki käyttäisivät kasvomaskia.

Vaikuttaa siltä, että kasvomaskien laajempi käyttö toisi kauppaan lisää asiakkaita ja vahvistaisi ihmisten turvallisuuden tunnetta.” kommentoi Lumi Dental Oy:n kehitysjohtaja Jukka Kuosmanen.

Maskien käyttö hävettää vähemmän, jos muutkin käyttävät niitä
61% (arvioinut väittämän sopivan joko melko tai erittäin hyvin) varkautelaisista koki kasvomaskin pitämiseen liittyvän häpeän tunteen vähenevän, jos merkittävä määrä muitakin ihmisiä pitää kasvomaskeja. Naiset, yli 60-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat korostuivat vastaajissa, joiden mielestä häpeän tunne vähenisi.

Väite: Kasvomaskin käyttö ei lisää turvallisuuden tunnetta – 47% vastaajista on eri mieltä
Turvallisuuden tunne lisääntyi merkittävästi kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten alle 60-vuotiaiden keskuudessa.
Riskiryhmään kuuluminen ei vaikuttanut turvallisuuden tunteen kokemiseen.

Yli neljännes naisista asioisi kaupoilla useammin, jos kaikilla olisi kasvomaski
29% Varkauden Prismassa asioineista naisista asioisi kaupoilla useammin, jos kaikilla olisi kasvomaskit. Useammin kaupassa kävijöissä korostuivat naiset, 35-59-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat.

40% Varkauden Prismassa asioineista miehistä ei ollut käyttänyt maskia koskaan aikaisemmin
Kaksi kolmesta Prismassa asioineista oli käyttänyt kasvomaskia ainakin joskus.
Riskiryhmäläiset olivat suurin lähes aina kaupassa kasvomaskia käyttävä joukko (24% riskiryhmäläisistä).

Miten tutkimus tehtiin?

Tutkimus teetettiin Taloustutkimus Oy:llä henkilökohtaisina haastatteluina Varkauden Prisman kassojen edustalla (n=109, yli 15-vuotiaat). Lumi Dental Oy jakoi samana päivänä kasvomaskeja Varkauden Prisman asiakkaille. Tutkimuksen haastattelut toteutettiin 2.10.2020 10.00 – 17.30 välisenä aikana.

Lumi Dental Oy on kasvomaskien kotimaisen valmistuksen ja tuonnin keväällä 2020 aloittanut hammasprotetiikan teknologia– ja tuoteyritys. CE-hyväksyttyjä suu-nenäsuojaimia valmistetaan Varkaudessa ja maahantuodaan Lumi Medical-tuotemerkillä.